سرقت ادبی یا سرقت علمی معادل واژه لاتین Plagiarism است که در فارسی بصورت پلیجریزم نیز رواج یافته است. سرقت ادبی بدین گونه تعریف می‌شود که اگر یک فرد، ایده، متن و یا طرحی از هر حوزه‌ای شامل کتب، فیلم، مقالات، نقاشی‌ها، اختراع، عکس، موسیقی، محتوای سایت و… منتصب به فرد دیگری را به نام خود منتشر کند یا بدون ذکر نام صاحب اثر از آن استفاده نماید، سرقت علمی انجام داده است. جالب‌توجه است که برای مثال در بررسی سرقت ادبی مقالات ISI، حتی استفاده از کارهای قبلی خود نویسنده در مقاله جدیدش باوجود این که سرقت ادبی نیست اما مورد قبول قرار نمی گیرد.  همچنین باید توجه داشت که مجلات معتبر پیش از چاپ مقالات، بررسی سرقت ادبی مقاله شما را توسط نرم‌افزار تشخیص سرقت ادبی انجام می‌دهند و بصورت کامل، هرگونه سرقت ادبی در آن مشخص خواهد شد. 

یکی از معروف ترین نرم افزارها در این زمینه که مورد قبول موسسه Web of Science  است و توسط بسیاری از مجلات معتبر جهان استفاده می شود، نرم افزار iThenticate  می باشد که بصورت پرداخت دلاری برای هر مقاله صورت می گیرد. گروه مترجمین مهر با فراهم سازی امکان بررسی سرقت ادبی گامی مهم را در افزایش پذیرش و چاپ مقالات نویسندگان ایرانی انجام می دهد. نویسندگان به راحتی می توانند با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار تومان مقاله خود را مورد بررسی قرار دهند و قبل از ارسال به مجلات معتبر و اتلاف وقت و هزینه گزاف این مهم را انجام دهند.  همچنین در صورتیکه تعداد مقالات بیش از ده مقاله باشد هزینه هر بار بررسی ۲۰ هزار تومان می باشد. لازم به ذکر است که قیمت فوق ممکن است بر اساس نوسانات ارز در زمان ثبت سفارش تغییر یابد.