یکی از مهمترین موانعی که برخی نویسندگان ایرانی با چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی مواجه اند، وجود درصد بالای ایرادات دستورزبانی و میزان بالای مطالب کپی شده است که باعث عدم پذیرش مقالات می شود. گروه مترجمین مهر با فراهم سازی بستر مناسب جهت ویرایش مقالات، امکان پارافرایز مقالات (انگلیسی به انگلیسی) را فراهم نموده است تا نویسندگان با مشکل سرقت ادبی مقالات رو به رو نشوند.

پارافرایز متون (انگلیسی به انگلیسی)
عادی فوری
۳۰۰۰۰تومان ۳۶۰۰۰تومان
 •         72 ساعت گارانتی کیفیت و ویرایش متون
 •         پشتیبانی ۲۴ ساعته
 •          زمان تحویل ۸-۱۴ روز کاری (بسته به حجم سفارش متفاوت است)
 •         انجام سفارش توسط متخصص رشته مربوطه
 •         بازنگری سفارش قبل از تحویل به مشتری
 •         کنترل کیفی توسط مدیر سایت
 •         امکان پرداخت اقساطی و بدون بهره برای سفارشات بالای ۲ میلیون تومان
 •         72 ساعت گارانتی کیفیت و ویرایش متون
 •         پشتیبانی ۲۴ ساعته
 •          زمان تحویل ۳-۷ روز کاری (بسته به حجم سفارش متفاوت است)
 •         انجام سفارش توسط متخصص رشته مربوطه
 •         بازنگری سفارش قبل از تحویل به مشتری
 •         کنترل کیفی توسط مدیر سایت
 •         امکان پرداخت اقساطی و بدون بهره برای سفارشات بالای ۲ میلیون تومان

 

ویرایش گرامری متون انگلیسی   
عادی  فوری 
۱۳۰۰۰ تومان  ۱۵۶۰۰ تومان 
 •         72 ساعت گارانتی کیفیت و ویرایش متون
 •         پشتیبانی ۲۴ ساعته
 •          زمان تحویل ۷-۱۴ روز کاری (بسته به حجم سفارش متفاوت است)
 •         انجام سفارش توسط متخصص رشته مربوطه
 •         بازنگری سفارش قبل از تحویل به مشتری
 •         کنترل کیفی توسط مدیر سایت
 •         امکان پرداخت اقساطی و بدون بهره برای سفارشات بالای ۲ میلیون تومان
 •         72 ساعت گارانتی کیفیت و ویرایش متون
 •         پشتیبانی ۲۴ ساعته
 •          زمان تحویل ۱-۶ روز کاری (بسته به حجم سفارش متفاوت است)
 •         انجام سفارش توسط متخصص رشته مربوطه
 •         بازنگری سفارش قبل از تحویل به مشتری
 •         کنترل کیفی توسط مدیر سایت
 •         امکان پرداخت اقساطی و بدون بهره برای سفارشات بالای ۲ میلیون تومان